Sistem e-Kualiti MPK
(Bahagian Korporat)


DATA TERKINI BAGI PROSIDUR ISO
BIL BAHAGIAN PROSIDUR DATA TERKINI
1 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN Pendaftaran Saman Mahkamah
2 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN Prosedur Penyediaan Perjanjian
3 PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Proses Pra Persaraan Wajib
4 PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Proses Menghadiri Latihan
5 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 1 - Prosedur Kawalan Dokumen
6 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 2 - Prosedur Audit Kualiti Dalaman
7 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 3 - Prosedur Tindakan Pembetulan Dan Pembaikan Ketidakpatuhan
8 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 4 - Prosedur Tindakan Pencegahan Ketidakpatuhan
9 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 5 - Prosedur Penambahbaikan Berterusan
10 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM - 6 Prosedur Kawalan Rekod
11 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 7 - Prosedur Analisa Data
12 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 8 - Prosedur Kajian Semula Pengurusan
13 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 9 - Prosedur Pemantauan Objektif Kualiti
14 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 10 - Prosedur Pemantauan Persepsi Pelanggan
15 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 11 - Prosedur Penilaian Prestasi Kontraktor Kerja dan Bekalan
16 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 12 - Prosedur Menilai Semula Pembekal/Kontraktor Sediada
17 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 13 - Prosedur Audit Pembekal/Sub-Kontraktor
18 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 14 - Prosedur Persekitaran Kerja
19 PENGURUSAN KUALITI DAN LATIHAN PKM 15 - Prosedur Kawalan Perolehan
20 TEKNOLOGI MAKLUMAT Prosedur Penyelenggaran Komputer JUN
21 TEKNOLOGI MAKLUMAT Prosedur Baik Pulih Komputer dan Peralatan Secara Dalaman
22 PENGUATKUASAAN & KESELAMATAN Prosedur Pengeluaran Notis Kompaun
23 PERHUBUNGAN AWAM Prosedur Pengendalian Pengaduan Awam
24 PERHUBUNGAN AWAM Prosedur Pengendalian Pengaduan Awam
25 KEWANGAN DAN AKAUN Penyediaan Pembayaran Kepada Pembekal MEI
26 KEWANGAN DAN AKAUN Penerimaan Bayaran di Kaunter
27 BELANJAWAN & PEROLEHAN Prosedur Pendaftaran Pembekal/Kontraktor OKTOBER
28 PESURUHJAYA BANGUNAN (COB) Prosedur Proses Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan Bertingkat
29 LETAK KERETA Prosedur Penyelenggaraan Petak Parkir Kenderaan DISEMBER
30 PENILAIAN Prosedur Pengurusan Penilaian Kadaran DISEMBER
31 PENILAIAN Prosedur Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian DISEMBER
32 CUKAI TAKSIRAN Prosedur Operasi Kutipan Cukai Taksiran Am JULAI
33 PENGURUSAN HARTA Operasi Kutipan Tunggakan Sewa Gerai MEI
34 BANGUNAN Prosedur Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan
35 BANGUNAN Prosedur Proses Mengeluarkan Kelulusan CFO JUN
36 BANGUNAN Prosedur memproses dan meluluskan Pelan Tambahan dan Pindaan
37 KAWALAN PEMBANGUNAN Prosedur Proses Kelulusan Pelan Hitungan DISEMBER
38 INFRASTRUKTUR Proses Mengeluarkan Surat Sokongan CFO
39 JALAN Prosedur Penyelenggaraan Jalan
40 PROJEK Prosedur Proses Pengawasan Projek
41 PROJEK Prosedur Proses Rekabentuk
42 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
43 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
44 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
45 PENYELENGGARAAN Prosedur Pembaikan Lampu Isyarat Berdasarkan Pemeriksaan Berkala dan Aduan
46 PENYELENGGARAAN Prosedur Pembaikan Lampu Isyarat Berdasarkan Pemeriksaan Berkala dan Aduan
47 MEKANIKAL DAN PENGANGKUTAN Prosedur Penyelenggaraan Kenderaan/Jentera Majlis JUN
48 PERKHIDMATAN PERBANDARAN Prosedur Kawalan Kacauganggu Nyamuk Secara Berjadual
49 PELESENAN Proses Kelulusan Lesen/Premis Iklan JUN
50 PELESENAN Sistem Membuat kad Pengendali Kesihatan Berkomputer JUN
51 PELESENAN Proses Permohonan Lesen Anjing JUN
52 PELESENAN Proses Permohonan Permit Menggantung Sepanduk dan Banting JUN
53 PENJAJA Permohonan Sewaan Gerai dan Pasar DISEMBER
54 PENJAJA Permohonan Lesen Penjaja JUN
55 PENJAJA Permohonan Lesen/Permit Pasar Lambak dan Pasar Tani DISEMBER
56 PENJAJA Operasi Pemantauan Syarat Lesen Bahagian Penjaja JUN
57 PEMBANGUNAN PELANCONGAN Prosedur Tempahan Dewan
58 PEMBANGUNAN PELANCONGAN Prosedur Mengendalikan Tempahan Kombo dan Briged Budaya MPK
59 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Perihal Tanah 204D
60 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Perihal Tanah 124A
61 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang
62 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Parit
63 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Bangunan
64 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Landskap
65 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Pelaksanaan Projek Landskap
66 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Permohonan Kelulusan Pelan Landskap DISEMBER
67 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Penyediaan Pelan Landskap
68 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Proses Kerja Pengurusan Aduan Pokok DISEMBER
69 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Permohonan Tempahan Hiasan JUN
70 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Pengurusan Kerja-Kerja Kontrak Penyelenggaraan Pokok Renek Serta Kerj-Kerja Berkaitan

 


Copyright © 2010, BTM-MPK