Sistem e-Kualiti MPK
(Bahagian Korporat)


DATA TERKINI BAGI PROSIDUR ISO
BIL BAHAGIAN PROSIDUR DATA TERKINI
1 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN Pendaftaran Saman Mahkamah
2 PERUNDANGAN DAN PENDAKWAAN Prosedur Penyediaan Perjanjian
3 PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Proses Pra Persaraan Wajib DISEMBER
4 PENTADBIRAN & PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Proses Menghadiri Latihan
5 KORPORAT PKM 1 - Prosedur Kawalan Dokumen
6 KORPORAT PKM 2 - Prosedur Audit Kualiti Dalaman
7 KORPORAT PKM 3 - Prosedur Tindakan Pembetulan Dan Pembaikan Ketidakpatuhan
8 KORPORAT PKM 4 - Prosedur Tindakan Pencegahan Ketidakpatuhan
9 KORPORAT PKM 5 - Prosedur Penambahbaikan Berterusan
10 KORPORAT PKM - 6 Prosedur Kawalan Rekod
11 KORPORAT PKM 7 - Prosedur Analisa Data
12 KORPORAT PKM 8 - Prosedur Kajian Semula Pengurusan
13 KORPORAT PKM 9 - Prosedur Pemantauan Objektif Kualiti
14 KORPORAT PKM 10 - Prosedur Pemantauan Persepsi Pelanggan
15 KORPORAT PKM 11 - Prosedur Penilaian Prestasi Kontraktor Kerja dan Bekalan
16 KORPORAT PKM 12 - Prosedur Menilai Semula Pembekal/Kontraktor Sediada
17 KORPORAT PKM 13 - Prosedur Audit Pembekal/Sub-Kontraktor
18 KORPORAT PKM 14 - Prosedur Persekitaran Kerja
19 KORPORAT PKM 15 - Prosedur Kawalan Perolehan
20 TEKNOLOGI MAKLUMAT Prosedur Penyelenggaran Komputer NOVEMBER
21 TEKNOLOGI MAKLUMAT Prosedur Baik Pulih Komputer dan Peralatan Secara Dalaman JULAI
22 PENGUATKUASAAN & KESELAMATAN Prosedur Pengeluaran Notis Kompaun DISEMBER
23 PERHUBUNGAN AWAM Prosedur Pengendalian Pengaduan Awam MEI
24 PERHUBUNGAN AWAM Prosedur Pengendalian Pengaduan Awam MEI
25 KEWANGAN DAN AKAUN Penyediaan Pembayaran Kepada Pembekal DISEMBER
26 KEWANGAN DAN AKAUN Penerimaan Bayaran di Kaunter
27 BELANJAWAN & PEROLEHAN Prosedur Pendaftaran Pembekal/Kontraktor DISEMBER
28 PESURUHJAYA BANGUNAN (COB) Prosedur Proses Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan Bertingkat MAC
29 LETAK KERETA Prosedur Penyelenggaraan Petak Parkir Kenderaan
30 PENILAIAN Prosedur Pengurusan Penilaian Kadaran DISEMBER
31 PENILAIAN Prosedur Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian DISEMBER
32 CUKAI TAKSIRAN Prosedur Operasi Kutipan Cukai Taksiran Am DISEMBER
33 PENGURUSAN HARTA Operasi Kutipan Tunggakan Sewa Gerai
34 BANGUNAN Prosedur Memproses Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan MAC
35 BANGUNAN Prosedur Proses Mengeluarkan Kelulusan CFO DISEMBER
36 BANGUNAN Prosedur memproses dan meluluskan Pelan Tambahan dan Pindaan
37 KAWALAN PEMBANGUNAN Prosedur Proses Kelulusan Pelan Hitungan MAC
38 INFRASTRUKTUR Proses Mengeluarkan Surat Sokongan CFO DISEMBER
39 JALAN Prosedur Penyelenggaraan Jalan
40 PROJEK Prosedur Proses Pengawasan Projek
41 PROJEK Prosedur Proses Rekabentuk MEI
42 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
43 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
44 PENYELENGGARAAN Prosedur Aduan Kerosakan dan Tindakan Penyelenggaraan
45 PENYELENGGARAAN Prosedur Pembaikan Lampu Isyarat Berdasarkan Pemeriksaan Berkala dan Aduan
46 PENYELENGGARAAN Prosedur Pembaikan Lampu Isyarat Berdasarkan Pemeriksaan Berkala dan Aduan
47 MEKANIKAL DAN PENGANGKUTAN Prosedur Penyelenggaraan Kenderaan/Jentera Majlis DISEMBER
48 PERKHIDMATAN PERBANDARAN Prosedur Kawalan Kacauganggu Nyamuk Secara Berjadual
49 PELESENAN Proses Kelulusan Lesen/Premis Iklan MEI
50 PELESENAN Sistem Membuat kad Pengendali Kesihatan Berkomputer MEI
51 PELESENAN Proses Permohonan Lesen Anjing MEI
52 PELESENAN Proses Permohonan Permit Menggantung Sepanduk dan Banting MEI
53 PENJAJA Permohonan Sewaan Gerai dan Pasar MEI
54 PENJAJA Permohonan Lesen Penjaja MEI
55 PENJAJA Permohonan Lesen/Permit Pasar Lambak dan Pasar Tani DISEMBER
56 PENJAJA Operasi Pemantauan Syarat Lesen Bahagian Penjaja MEI
57 SUKAN DAN PELANCONGAN Prosedur Tempahan Dewan
58 SUKAN DAN PELANCONGAN Prosedur Mengendalikan Tempahan Kombo dan Briged Budaya MPK
59 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Perihal Tanah 204D
60 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Perihal Tanah 124A
61 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Kebenaran Merancang
62 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan dan Parit
63 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Bangunan
64 PUSAT SETEMPAT (OSC) Prosedur Permohonan Pelan Landskap
65 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Pelaksanaan Projek Landskap
66 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Permohonan Kelulusan Pelan Landskap
67 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN LANDSKAP Penyediaan Pelan Landskap
68 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Proses Kerja Pengurusan Aduan Pokok
69 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Permohonan Tempahan Hiasan
70 PENYELENGGARAAN LANDSKAP Pengurusan Kerja-Kerja Kontrak Penyelenggaraan Pokok Renek Serta Kerj-Kerja Berkaitan

 


Copyright © 2010, BTM-MPK